Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia w razie problemów natury psychologicznej.

Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym można skorzystać z pełnej opieki i wsparcia w razie problemów natury psychologicznej. Specjaliści prowadzący terapię mogą być nieodzownym wsparciem podczas zmagań z chorobą.

Centra Zdrowia Psychicznego http://sczp.med.pl zapewniają nieodpłatne usługi z zakresu zdrowia psychicznego m.in. młodzieży (do 25. roku życia) oraz dzieci, ale na wsparcie mogą liczyć także rodziny i opiekunowie. Interdyscyplinarny zespół specjalistów składa się m.in. z psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego, a także neurologopedy, którzy oferują usługi z zakresu zdrowia psychicznego, m.in. konsultacje z psychologiem, lekarzem psychiatrą, terapię neurologopedyczną, psychoterapię indywidualną dopasowaną do potrzeb, psychoterapię terapia rodzin, psychoterapię grupową, a także grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży, a nawet warsztaty terapeutyczne.

Odpowiedni specjaliści szybko i skutecznie reagują na kryzys, dobierając właściwe metody do konkretnego problemu, zależnie od potrzeb, a także koordynują współpracę między poszczególnymi specjalistami, instytucjami, placówkami.

Proces powrotu do zdrowia jest zwykle trudny i wymagający, dlatego też Centra Zdrowia Psychicznego wspierają te działania w naturalnym środowisku potrzebującego, wśród bliskich osób, które oferują bezinteresowne wsparcie. Dzięki temu szanse na sukces w leczeniu są dużo większe, a efekty długotrwałe i szybciej zauważalne. Praca terapeutyczna w rozumieniu środowiskowym zapewnia najlepsze rezultaty.

K. / pixabay / Free-Photos