Fundacje dla dzieci w Polsce

W Polsce działa wiele organizacji, które mają na celu wsparcie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykających się z problemami zdrowotnymi lub pochodzących ze środowisk defaworyzowanych. Są to podmioty, których misją jest nie tylko bezpośrednia pomoc, ale również działalność na rzecz budowania lepszej przyszłości dla młodych pokoleń.

Wybrane fundacje dla dzieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Co robi? Organizacja ta angażuje się w ochronę dzieci przed przemocą. Od lat prowadzi kampanie społeczne, edukacyjne programy dla nauczycieli, a także wspiera dzieci w Centrum Pomocy Dzieciom.

Jak możesz pomóc? Fundacja przyjmuje darowizny, można też zostać wolontariuszem.

Fundacja TVN „Nie jesteś sam”

Co robi? Założona przez stację telewizyjną TVN, fundacja ta przekazuje środki na wsparcie chorych dzieci, a także na działania edukacyjne i profilaktyczne w zakresie zdrowia.

Jak możesz pomóc? Wsparcie poprzez SMS lub regularne wpłaty, a także uczestnictwo w różnych akcjach organizowanych przez fundację.

Fundacja „Akogo?”

Co robi? Założona przez Ewę Błaszczyk, fundacja pomaga dzieciom po ciężkich urazach mózgu. Buduje i wspiera funkcjonowanie klinik dla dzieci w śpiączce.

Jak możesz pomóc? Wsparcie finansowe, wolontariat, zakup produktów z logo fundacji.

Fundacja Mam Marzenie

Co robi? Jej celem jest spełnianie marzeń ciężko chorych dzieci. Dzięki zaangażowaniu darczyńców i wolontariuszy, wiele dzieci miało szansę przeżyć niezapomniane chwile.

Jak możesz pomóc? Wsparcie finansowe, pomoc w organizacji marzeń, czy też przekazanie 1% podatku.

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

Co robi? Fundacja działa na rzecz dzieci leczonych onkologicznie, oferując m.in. wsparcie psychologiczne, pomoc finansową w zakupie leków, a także edukację na temat profilaktyki nowotworów.

Jak możesz pomóc? Darowizny, przekazanie 1% podatku czy uczestnictwo w biegach charytatywnych organizowanych przez fundację.

Fundacja SYNAPSIS

Co robi? Fundacja SYNAPSIS od lat zajmuje się wsparciem dzieci z autyzmem oraz ich rodzin. Oferuje diagnozę, terapię, edukację oraz wsparcie dla rodziców. Ponadto, aktywnie prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną, zwiększając świadomość społeczeństwa na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Jak możesz pomóc? Można wspierać fundację poprzez darowizny, przekazanie 1% podatku, zakup materiałów edukacyjnych czy też zostając wolontariuszem.

Fundacja dla dzieci z cukrzycą „Sweet Angels”

Co robi? Fundacja działa na rzecz dzieci i młodzieży z cukrzycą. Jej głównym celem jest poprawa jakości życia młodych pacjentów poprzez wsparcie w zakresie edukacji diabetologicznej, finansowania potrzebnego sprzętu medycznego oraz organizację kolonii i obozów dla dzieci z cukrzycą, na których mogą one nauczyć się samodzielności w prowadzeniu leczenia.

Dzięki takim organizacjom, dzieci i ich rodziny czują się mniej osamotnione w walce z cukrzycą i mogą liczyć na fachową pomoc oraz wsparcie.

Jak możesz pomóc? Fundacja przyjmuje darowizny, można przekazać 1% podatku, a także wesprzeć poprzez uczestnictwo w różnych akcjach charytatywnych i imprezach organizowanych przez fundację.

Wsparcie dla dzieci to inwestycja w przyszłość naszego społeczeństwa. Wspierając wyżej wymienione fundacje, można realnie wpłynąć na życie wielu małych ludzi, dając im szansę na lepszą przyszłość. Każdy może pomóc – finansowo, materiałowo czy poświęcając swój czas jako wolontariusz. Ważne jest, by pamiętać o tych, którzy potrzebują naszej pomocy i nie pozostawiać ich samym sobie.

photo by miapowterr/pixabay