Zaufaj, opowiedz, zrozum – Jak działa dziecięcy telefon zaufania?

Dziecięcy telefon zaufania to specjalna linia pomocy przeznaczona dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, porady lub po prostu kogoś, kto ich wysłucha. W wielu krajach takie telefony stanowią ważny element systemu pomocy dla najmłodszych, którym często trudno jest znaleźć wsparcie w swoim najbliższym otoczeniu.

Zdrowie psychiczne to fundament naszego codziennego funkcjonowania, który często jest przez nas niedoceniany. W ostatnich latach, zwłaszcza po wybuchu pandemii COVID-19, zdrowie psychiczne stało się jednym z najważniejszych tematów dyskusji na świecie. Chociaż wiele rozmów skupia się na dorosłych, nie możemy zapomnieć o najmłodszych członkach naszego społeczeństwa – dzieciach.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Kto odpowiada na połączenia?

Na linii dziecięcego telefonu zaufania pracują specjalnie przeszkoleni wolontariusze i profesjonaliści. Są to osoby, które przeszły odpowiednie szkolenia w zakresie psychologii dziecięcej, komunikacji interpersonalnej czy rozwiązywania konfliktów. Wiedzą, jak rozmawiać z dziećmi i jak reagować na różne sytuacje. Najczęściej są to psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy. Są oni dobrze przygotowani do niesienia pomocy.

Telefon zaufania dla dzieci – anonimowość i zaufanie

Jedną z najważniejszych zasad działania telefonu zaufania jest anonimowość. Dziecko nie musi się przedstawiać, ma pewność, że nikt nie ujawni jego danych. Dziecięcy telefon zaufania od lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja pomaga bezpłatnie dzieciom, które doświadczyły przemocy – w różnej formie. Telefon jest anonimowy, całodobowy i bezpłatny. O rozmowie nikt się nie dowie – rodzice, opiekunowie czy nauczyciele.

Telefon zaufania – depresja, przemoc fizyczna, samotność

Dziecko może zadzwonić, by opowiedzieć o każdym problemie – m.in. samotności, smutku, porzuceniu, jak i pomocy fizycznej lub psychicznej ze strony np. rodzica, opiekuna czy rówieśników w szkole. Można też porozmawiać o problemach emocjonalnych, uzależnieniach, strachu czy biedzie. Nie ma tematów tabu. Grupa Dziecięcego Telefonu Zaufania prowadzi poza tym edukację na temat praw dziecka – organizowane są różne spotkania oraz zajęcia edukacyjne.

W różnych dniach dostępni są poszczególni eksperci – m.in. z zakresu spraw socjalnych, ochrony zdrowia, edukacji i wychowania, prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich. Mają oni możliwość nie tylko zajęcia się jednorazowo danym problemem, ale też jego monitorowanie. W zakres ich kompetencji wchodzi też organizowanie pomocy z innych instytucji.

Jaki jest numer Dziecięcego Telefonu Zaufania?

Dziecięcy Telefon Zaufania to 800 12 12 12, dodatkowo do kontaktu służy czat.brpd.gov.pl. Działają one codziennie i całą dobę. Eksperci z Telefonu Zaufania pomogą rozwiązać problem, podpowiedzą, jak się zachować, wyjaśnią, co zrobić, gdzie można szukać wsparcia w danej sytuacji.