Przedszkole alternatywne, czyli lepszy start w przyszłość

Dzieci w pierwszych latach swojego życia bardzo łatwo przyswajają wiedzę i zdobywają nowe umiejętności. To do jakiego przedszkola będzie uczęszczało dziecko ma bardzo duże znaczenie dla jego przyszłego życia. Jedną z możliwości wyboru jest przedszkole alternatywne, które dba o wszechstronny rozwój maluchów z uwzględnieniem ich predyspozycji i zdolności.

Przedszkole alternatywne – główne założenia

Ideą przedszkola alternatywnego jest pobudzanie naturalnej chęci i zapału dzieci do poznawania świata. Każdy maluch rozwija się we własnym tempie, przez co wymaga dużo uwagi i indywidualnego podejścia. Autorskie przedszkola niepubliczne zapewniają swobodę dzieciom – same ustalają swój plan dnia, wybierają zajęcia i decydują, czego chciałyby się nauczyć danego dnia. Takie podejście pozwala maluchom efektywnie spędzać czas. Jednym z założeń pedagogiki alternatywnej jest odejście od systemu kar i nagród, dzięki czemu dzieci chętniej się uczą. Nauczyciel nie ocenia maluchów i nie pospiesza, co naturalnie rozwija ich poczucie pewności siebie oraz wyklucza rywalizację.

Wsparcie indywidualnych zdolności w małych grupach

Ważnym aspektem nauczania alternatywnego są wspólne zajęcia w zróżnicowanej grupie wiekowej. Młodsze dzieci uczą się od starszych odpowiedzialności. Te z kolei odruchowo opiekują się maluchami. Przedszkolaki mogą nawiązywać bliższe relacje i wzajemnie sobie pomagać. Dzięki małym grupom wychowawcy mogą skupić się na każdym dziecku i pomagać w rozwoju ich indywidualnych umiejętności. Przedszkole alternatywne ( jak https://www.przedszkole-montessori.wroclaw.pl/) zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że czuje się swobodnie i pewnie.

Swobodna atmosfera, która sprzyja nauce

W przedszkolach alternatywnych każde dziecko pracuje we własnym tempie. Opiekunowie dbają o to, by przedszkolaki nie konkurowały ze sobą. W placówkach autorskich panuje swobodna atmosfera pozbawiona presji zorientowanej na wynik. Dzieci mają zapewnione warunki do swobodnego rozwoju i nauki. Maluchom nie należy przeszkadzać, a jedynie pomagać w rozwoju poprzez pobudzanie entuzjazmu do nauki. Wychowawca wspiera maluchów w rozwijaniu własnych zainteresowań i nie zmusza do nauki. Autorskie przedszkola niepubliczne cieszą się coraz większą popularnością ze względu na indywidualne podejście do każdego dziecka z poszanowaniem jego godności. Nauczyciele zachęcają przedszkolaki do samodzielnej działalności poznawczej, zaspokajając ich różnorodne potrzeby emocjonalne i intelektualne.

Ew, f: geralt / pixabay